Moskee

Na het clusteroverleg komt de projectleider mij tekeningen laten zien van de varianten van de 2 parkeergarages die Leiden gaat krijgen. Een werkoverleg over het aanstaande Woondebat en dan een wethouderspreekuurafspraak. De Stuurgroep De Waard vergadert weer eens. Een raadslid schuift aan om een actueel dossier te bespreken en ik heb een periodiek overleg met de burgervader.
Na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er een vergadering van de raadscommissie R&R met voor mij op de agenda: het horen van insprekers over het bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest waarbij xe8xe8n onderdeel (de nieuwbouw van een moskee) de meeste aandacht trekt, en een raadsvoorstel ten aanzien van investeringen. De vergadering loopt giga uit door een onderwerp van de burgemeester zodat het agendapunt over de delegatie van benoemingen voor de welstandscommissie verschuift naar januari. De commissie eindigt iets na middernacht.