Aftellen

Na het clusteroverleg buig ik me met Fred en Jolanda over de voorbereiding van de raadsconferentie die over de Investeringsagenda 2025 moet gaan. Verder heb ik nog de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken en de fractievergadering. Het aftellen is begonnen. Nog maar een paar dagen en dan is het Kerstreces.

Advertenties