Maandelijks archief: december 2011

Spaarnestad

Ook dit jaar organiseren we een werkbezoek in het kader van het Programma Binnenstad. Dit jaar gaan we naar Haarlem. Haarlem is als winkelstad al tweemaal in de prijzen gevallen en was onlangs genomineerd voor de prijs van Beste Binnenstad. Ze hebben heeft veel te bieden op gebied van winkelen, evenementen, promotie, monumenten, cultuur, parkeergarages en buitenruimte. Dus met ons allen gaan we ons licht opsteken in de Spaarnestad. Op zoek naar ideexebn en inspiratie.

Moskee

Na het clusteroverleg komt de projectleider mij tekeningen laten zien van de varianten van de 2 parkeergarages die Leiden gaat krijgen. Een werkoverleg over het aanstaande Woondebat en dan een wethouderspreekuurafspraak. De Stuurgroep De Waard vergadert weer eens. Een raadslid schuift aan om een actueel dossier te bespreken en ik heb een periodiek overleg met de burgervader.
Na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er een vergadering van de raadscommissie R&R met voor mij op de agenda: het horen van insprekers over het bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest waarbij xe8xe8n onderdeel (de nieuwbouw van een moskee) de meeste aandacht trekt, en een raadsvoorstel ten aanzien van investeringen. De vergadering loopt giga uit door een onderwerp van de burgemeester zodat het agendapunt over de delegatie van benoemingen voor de welstandscommissie verschuift naar januari. De commissie eindigt iets na middernacht.

Leeg

Er moet iets in mijn agenda voor vandaag hebben gestaan, een lange afspraak. Al weet ik niet meer wat. Maar die afspraak moet zijn uitgevallen. Anders kan ik niet verklaren waarom ik zox92n leeg gat heb in mijn agenda. Een woensdag zonder afspraken. Ik kan me niet meer herinneren wanneer dat voor het laatst was. Niettemin biedt het mij wel de mogelijkheid de raadscommissie voor te bereiden en het werk van de afgelopen dagen weg te werken. Want een maandag vol met vergaderingen en een dinsdag gevuld met college zorgt er wel voor dat je niet aan ander werk toekomt. Dus mijn bureau is nu weer leeg.

Leuks

Na het clusteroverleg schuift Portaal aan om te praten over hun oude plannen ten aanzien van het plein. Een overleg over een boot en dan de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Voor de afwisseling iets leuks namelijk een bespreking over de campus Lammenschanspark. En in verband met Sinterklaas deze maandagavond geen fractievergadering.

Knoop

De stuurgroep woonruimteverdeelsysteem komt wederom bijeen in Oegstgeest voor de laatste puntjes op de i en om een knoop door te hakken over de laatste kwesties. Verder veel papier en mappen.

Etalage

Na het clusteroverleg heb ik een interview over de campagne Mooi Noord. Verder is er het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest. Dan twee gezellige koffieafspraken. Allereerst met Freek Staps, plaatsvervangend chef redactie Politiek en Bestuur van het NRC (ook Grxf8n) en daarna met CDA-raadslid Arjen Bonestroo. Snel een heerlijke maaltijd halen bij Bocconi en dan een etalage openen. Stadslab is druk bezig geweest om lege etalages te verfraaien.

De eerste leegstaande etalage in de Breestraat wordt in gebruik genomen als expositieruimte. Het winkelend publiek maakt zo op een verrassende wijze kennis met kunst. Deze eerste kunstexpositie op Breestraat 122 is een opmaat naar een groter project waarbij geleidelijk meer leegstaande winkels zullen worden omgetoverd tot tijdelijke tentoonstellingsruimte. En ik mag de 1e etalage onthullen :-).
Het doel van dit project is om de Leidse binnenstad aantrekkelijker te maken en tegelijkertijd een breed publiek kennis te laten maken met kunst en de bruisende binnenstad van Leiden.

Snel door want de raadsvergadering begint om acht uur. Met voor mij op de agenda: kredietverstrekking ten behoeve van de herontwikkeling van de Kaasmarkt, invoering van de Lex Silencio Positivo, de wijziging van de structuurvisie ten gunste van de groene Oostvlietpolder en het Kaderbesluit De Levende Waag. Bij dat laatste speelt Sinterklaas een grote rol.

En ik bekijk op Intranet de powerpointpresentatie die op een personeelsbijeenkomst is vertoond, over de nieuwe aanstuurvorm van de gemeentelijke organisatie.
Mooi, we krijgen 3 directies, met directeuren die op locatie zijn gehuisvest en die 3 directeuren gaan ook over de afdelingen die onder hen vallen. Werkt anders maar vast beter.