Maandelijks archief: januari 2012

Colleges

En zo ben ik twee keer in een week bij de Hogeschool Leiden. Gisteren voor het geven van college, en nu om met het college te lunchen bij het college van bestuur van de Hogeschool.

De collegevergadering van deze dinsdag duurt in totaal 6 uur en 0 kwartier. Daarna kan ik weer aan het werk. In totaal heb ik de afgelopen week twee IBS-aanvragen gehad.

Hogeschool

Eerst het clusteroverleg om de week te beginnen; dan komt de gemeentesecretaris Jan Nauta langs voor zijn periodieke overleg; vervolgensxa0een koffieafspraak met een ondernemer en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Op naar de Hogeschool Leiden voor een college.
Ruim 100 tweedejaarsstudenten Rechten verdiepen zich middels een project in het bestemmingsplansrecht en in dat kader verzorg ik een college samen met Dirk-Jan. Erg leuk om te doen! De praktijkcasus bij deze bestemmingsplanwijziging is Transvaal.xa0Vervolgens heb ik het stafoverleg publiekszaken en nog een periodiek overleg met de grote verbinder, onze burgervader Henri Lenferink. De dag sluit af met de wekelijkse fractievergadering.

Eengezinswoningen

Na het clusteroverleg komt er eerst een ontwikkelaar praten over het stationsgebied en dan een andere ontwikkelaar over Oase en omgeving. Dan presenteert Rijnbouttxa0voor Jan-Jaap en mij de bouwplannen voor het 3e en laatste deelproject van de Aalmarkt, waarbij wordt ingezoomd op de monumentale aspecten van de verbouwing. Verder heb ik nog het periodieke overleg over de bouw van de 2 ondergrondse parkeergarages in onze binnenstad. Naar de Waalse Kerk over een overleg, werken boven een deels voedzame maaltijd van de Mac, en dan start de raadsvergadering met voor mij op de agenda de delegatie van de benoeming van de welstandscommissie en het bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest. Dit laatste maakt de bebouwing van de noordelijke sportvelden en de herontwikkeling van de ROC-gebouwen mogelijk tot een dependance voor een zorgcentrum, moskee, appartementen en ongeveer 150 grondgebonden eengezinswoningen (huizen met een tuintje dus).

Romeinen

De woensdagochtend begint met een vergadering van de Stuurgroep Kooiplein. En dan neem ik polshoogte op de Garenmarkt. Daar zijn twee proefsleuven gegraven voor archeologisch onderzoek.

Over hopelijk niet al te lange tijd worden hier damwanden geslagen en de grond daarbinnen afgegraven. Zodat hier 1 van de 2 ondergrondse parkeergarages kan worden gebouwd. Tot enkele decennia geleden, om precies te zijn tot 1969, stond er eeuwen lang bebouwing op deze plek. De Garenmarkt was vijf eeuwen bebouwd met woonhuizen, bedrijfjes, en een fabriek voor wolbewerking en wolspinnerij. In de Romeinse tijd liep de grens van het Romeinse rijk langs de zuidelijke oever van de Rijn. Misschien een Romeinse schat onder de grond? De moeite waard in ieder geval voor een proefopgraving in aanloop naar de uitvoering van de garage. Dan naar Voorschoten voor een lunch van de VVD-wethouders uit deze regio en terug op het stadhuis heb ik een wethouderspreekuurafspraak.

Kooiplein

De komende week heb ik weer IBS-dienst en zoals altijd op dinsdag is er de collegevergadering en die duurt inclusief een bezoek aan de Lakenhal 4 uur en 2 kwartier. Na een maaltijd van Bocconi ben ik x92s avonds aanwezig bij de informatieavond die is georganiseerd in verband met het bestemmingsplan Kooiplein. In de zomer van 2010 is groen licht gegegeven voor hetxa0bouwplan van Proper-Stok en de Sleutels.

Eind vorig jaar is de procedure ten behoeve van het bestemmingsplan gestart. Er wordt hard gewerkt aan Leiden-Noord. Het nieuwe winkelcentrum Kooiplein met de bijbehorende woningen, wordt hetxa0kloppend hart van Noord.

Draak

Na het clusteroverleg komen enkele aanliggende panden/bedrijven in het Kanaalpark praten over de gebruiker van een naburig kantoorpand en dan heb ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Boven wederom een Chinese maaltijd, hoe toepasselijk op deze dag waarop het Chinese jaar van de draak begint, overleg ik met de woordvoerders.

Aansluitend is er de fractievergadering. Tussendoor kan ik twee dames van de Happietaria Leidenxa0geruststellen en verdiep ik mij in een leegstaand en verloederend pandxa0dat mij al langer irriteert.