Raadsconferentie

De collegevergadering duurt, inclusiefxa0de lunch en een presentatie, 5 uur en 2 kwartier. De middag gebruik ik voor wat andere werkzaamheden en na een lekkere maaltijd van Bocconi bezoek ik de raadsconferentie die is georganiseerd door de griffie/raad met medewerking van ons. Dit in het kader van de op te stellen Investeringsagenda 2025 (maken van keuzes, stellen van prioriteiten, schrappen van ambities etc etc). Ik ben benieuwd.

Advertenties