Kansen

Na het clusteroverleg komen de corporatiedirecteuren langs voor een periodiek gesprek. Ik heb een vergadering over de financixeble kant van het stationsgebied. Een projectontwikkelaar komt praten over kansen en mogelijkheden in Leiden. En dan Nieuweroord; ik heb de ontwikkelaar en de buurt samen uitgenodigd om te zien of zij, rekening houdend met elkaars belangen, tot elkaar kunnen komen ten aanzien van het bouwplan. De sfeer is constructief, er komt een vervolgoverleg. Daarna komt raadslid Sabine bijpraten. Een deels voedzame maaltijd van de Mac en dan is er de raadscommissie L&B met voor ons op de agenda, de afdoening van de motie over de Morsweg.