Draak

Na het clusteroverleg komen enkele aanliggende panden/bedrijven in het Kanaalpark praten over de gebruiker van een naburig kantoorpand en dan heb ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Boven wederom een Chinese maaltijd, hoe toepasselijk op deze dag waarop het Chinese jaar van de draak begint, overleg ik met de woordvoerders.

Aansluitend is er de fractievergadering. Tussendoor kan ik twee dames van de Happietaria Leidenxa0geruststellen en verdiep ik mij in een leegstaand en verloederend pandxa0dat mij al langer irriteert.