Hogeschool

Eerst het clusteroverleg om de week te beginnen; dan komt de gemeentesecretaris Jan Nauta langs voor zijn periodieke overleg; vervolgensxa0een koffieafspraak met een ondernemer en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Op naar de Hogeschool Leiden voor een college.
Ruim 100 tweedejaarsstudenten Rechten verdiepen zich middels een project in het bestemmingsplansrecht en in dat kader verzorg ik een college samen met Dirk-Jan. Erg leuk om te doen! De praktijkcasus bij deze bestemmingsplanwijziging is Transvaal.xa0Vervolgens heb ik het stafoverleg publiekszaken en nog een periodiek overleg met de grote verbinder, onze burgervader Henri Lenferink. De dag sluit af met de wekelijkse fractievergadering.

Advertenties