Maandelijks archief: februari 2012

Velden

De woensdag begint met een overleg over een vastgoedhandelaar en dan komt de Raad van Bestuur van de ‘Leidse’ corporatie Ymere langs voor een rondje langs de velden. Verder nog een bespreking over de visie op wonen en dan De Kleine Ruxefne. Een tijdje geleden is er een afspraak gemaakt en vandaag komen de initiatiefnemers langs. Ze hadden graag meegedaan in een openbare verkoop maar we moeten ze teleurstellen. Die komt er niet. De verkoop van de Middelstegracht 36 is reeds gesloten. Voor het onderdak brengen van onder andere de Fabel van de Illegaal en de Weggeefwinkel was een ordentelijke oplossing gewenst. En die is er nu. De markt is nu goed. Het lukt ze vast een pand in Leiden te kopen. Ik wens ze daarbij veel succes.

Buurman

Een collegevergadering die 6 uur en 0 kwartier duurt. Maar dat is dan wel inclusief een presentatie en een lunch met het dagelijks bestuur van Leiderdorp, onze natuurlijke bondgenoot, onze beste vrienden, onze partner en onze buren, onder het motto beter een goede buur dan een verre vriend.

Broodnodig

Na het clusteroverleg komen Reinier en David langs om de afronding te bespreken. Dan twee van mijn priox92s; de ondergrondse parkeergarages. Met de projectleiders bespreken we de opmaat naar het Kaderbesluit van deze broodnodige investeringen in de stad.
Vervolgens het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, enkele raadsleden die het initiatief hadden genomen over publieksparticipatie komen praten over hun gewijzigde voorstel en dan een etentje met een bekende fractie gevolgd door kort samenzijn van de VVD.

Skyline

Het clusteroverleg, een besprekingxa0in verband met de jaarrekening, en dan naar de crematie van een medewerkster van Burgerzaken. Erg, ergxa0triest. Een belafspraak metxa0een bekende makelaar en vervolgens een bouwplan. De werkgroep Nieuweroord en de projectontwikkelaar komen langs om te zien of ze tot een vergelijk kunnen komen en dan sla ik een paal.
De bouw was al een beetje begonnen maar nu is het feestelijke moment. Het Portaal-project Skyline (bekend als de hoogbouwblokkenxa0van Nieuw-Leyden) wordt gebouwd.Fraai project. En wederom wordt er verder gebouwd in Leiden-Noord. De Groenoord-woonwijk vlot goed, de Van Voorthuijsenlocatie gaatxa0straks van start, de 2e tunnel is bijna klaar, en Nieuw-Leyden nadert met deze twee blokken zijn afronding.

Na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er de raadsvergadering met voor mij een bijzonder hamerstuk, namelijk het bestemmingsplan van deel I van het Aalmarkt-project (verbouwing V&D, fietsenkelder en nieuwe Sting).
Ik ben erg blij voor de (binnen)stad met dit besluit!

Leids elan

Marjan komt langs om te spreken over de visie op wonen enxa0ik schuif aan bij Robert om mee te denken over zijn participatieproces inzake zijn Ringweg-Oost en dan bezoek ik de speciale openstelling van de tentoonstelling van “Leids elan: 103 interventies voor de stad” in het RAP-architectuurcentrum. Door naar Leiderdorp alwaar de wethouders Bouwen&Wonen van de regio Holland-Rijnland zich verzamelen om te vergaderen.

Woonmilieu

Een collegevergadering die 5 uur en 2 kwartier duurt en vloeiend overgaat in een grootscheepse ontruiming van het gehele stadhuis want het brandalarm gaat af.
Geen oefening blijkt al snel. Maarxa0ook geen echte brand. Vals alarm. Gelukkig maar. Na een kwartier is iedereen weer binnen en aan het werk.
Zo ook ik. Aan het einde van de dag ben ik aanwezig op een workshop van corporaties, gemeente en het RAP. Hoofdthema is: Wat voor stad wil Leiden zijn? Wat betekent dat voor het soort woningen, de woon- en werkmilieus en de ruimtelijke kwaliteit van de locaties waar we die woningen willen realiseren?

VORM

Na een overlegje metxa0o.a. de gemeentesecretaris over een besluitje, een gesprek met Lex, het clusteroverleg en de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken, komt VORM Ontwikkeling langs in verband met de bouw van de studentencampus. Rest mij enkel nog de fractievergadering.

Kompturrrr

Allereerst heb ik een gezellige koffieafspraak met Ad Jansen en Jolanda, lang geleden; werk ik lekker door op het stadhuis en als laatste komt raadslid Robert-Jan praten over een bouwplan. Ondertussen zie ik tot mijn groot genoegen in de stadskrant de bouwvergunning staan voor Aalmarkt deel I (verbouwing V&D, fietsenkelder, nieuwe Sting). De Aalmarkt kompturrrr!

Stapel

Na het clusteroverleg schuif ik aan bij Frank over een schoolbouwproject. Ik heb het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en een wethouderspreekuurafspraak over een bouwproject. Er is een vergadering van de raadscommissie L&B vanavond maar ik heb geen agendapunten. Dus kan ik boven xe8n na een deels voedzame maaltijd van de Mac veel van wat op mijn bureau ligt, wegwerken. De stapel van mappen slinkt.