Plein

De stuurgroep Aalmarkt vergadert over de voortgang van de deelprojecten en we stellen op hoofdlijnen het Voorlopig Ontwerp van het laatste deelproject vast. Volgende stap: het ontwerp-bestemmingsplan voor het laatste blok. Daarna schuif ik aan op de kamer van Roos, in verband met de stuurgroep Slaaghwijk. Na wat papierwerk pak ik de trein naar de hofstad voor een koffie-afspraak met goede bekende en partijgenoot Hans van den Broek. Lang geleden dat ik op het Plein zat. Te lang.