Syntrus

De verhuurders spreken met de huurders en de gemeente in het Leids Platform Wonen (LPW), er is clusteroverleg, ik bereid de raadscommissie voor, en Syntrus Achmea vastgoed komt langs. Dat is de belegger die een groot deel van de studentencampus De Leidse Schans afneemt.

Na een vergadering van de stuurgroep De Waard en een lekkere maaltijd van Bocconi vergadert de raadscommissie R&R met twee besprekingen over grondprijzen en erfpacht, en het vaststellen van het 1e bestemmingsplan van het Aalmarkt-projectxa0te weten voor het V&D-/Waag-blok.
En zo rolt ook dit project richting uitvoering.