VORM

Na een overlegje metxa0o.a. de gemeentesecretaris over een besluitje, een gesprek met Lex, het clusteroverleg en de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken, komt VORM Ontwikkeling langs in verband met de bouw van de studentencampus. Rest mij enkel nog de fractievergadering.