Woonmilieu

Een collegevergadering die 5 uur en 2 kwartier duurt en vloeiend overgaat in een grootscheepse ontruiming van het gehele stadhuis want het brandalarm gaat af.
Geen oefening blijkt al snel. Maarxa0ook geen echte brand. Vals alarm. Gelukkig maar. Na een kwartier is iedereen weer binnen en aan het werk.
Zo ook ik. Aan het einde van de dag ben ik aanwezig op een workshop van corporaties, gemeente en het RAP. Hoofdthema is: Wat voor stad wil Leiden zijn? Wat betekent dat voor het soort woningen, de woon- en werkmilieus en de ruimtelijke kwaliteit van de locaties waar we die woningen willen realiseren?