Broodnodig

Na het clusteroverleg komen Reinier en David langs om de afronding te bespreken. Dan twee van mijn priox92s; de ondergrondse parkeergarages. Met de projectleiders bespreken we de opmaat naar het Kaderbesluit van deze broodnodige investeringen in de stad.
Vervolgens het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, enkele raadsleden die het initiatief hadden genomen over publieksparticipatie komen praten over hun gewijzigde voorstel en dan een etentje met een bekende fractie gevolgd door kort samenzijn van de VVD.