Rapenburg

Een binnenstadshotel dat past bij de allure van het Rapenburg. Zoiets mist Leiden. Het monumentale complex aan het Rapenburg/Pieterskerkhof is met die bedoeling te koop gezet. Dat leverde een ontwikkelaar en een plan op. Ik ben aanwezig bij de perspresentatie van Hillgate over hun plannen. Ziet er goed uit. Een aanwinst voor de binnenstad.

De Raad van Bestuur van Portaal komt langs om te praten over hun ondernemingsplan. Fred schuift aan in verband met zijn concept van de Investeringsagenda 2025. Ik heb een radio-interview, clusteroverleg, de stuurgroep Aalmarkt vergadert waarin wij tevreden constateren dat de uitvoering lekker op koers ligt, de jaarrekening wordt besproken, wij verdiepen ons in de twee ondergrondse parkeergarages waarbij de laatste punten worden besproken zodat over enkele weken het Kaderbesluit er is, en na een deels voedzame maaltijd van Mac en een korte fractievergadering vergadert de gemeenteraad. Ik heb geen agendapunten dus ik werk al wat mappen weg en frequenteer de wandelgangen.

Advertenties