Rooien

Behalve papier rooi ik nog wat anders. En wel in de schooltuinen bij Matilo met een klas van het ID College, dat andere ROC in de stad. Dit alles in het kader van NL Doet. Mooi werk.

Advertenties