Banken

Proper-Stok komt langs om te praten en ik bereid de raadscommissie van morgen voor. Al is de Vischfontein nog steeds ingepakt; het weer buiten is prachtig lente-achtig! Ik zie onder andere op de Oude Singel, het fraaie Leidse verschijnsel van studentenhuizen die de bank uit de fusie naar buiten slepen. Straks nog naar Oegstgeest voor een overleg met partijgenootjes.