VAG

We buigen ons over programma 6 en het PRIL, ik heb het clusteroverleg,xa0zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor,xa0gevolgd door het stafoverleg Publiekzaken en een kennismakingsgesprek met het nieuwe afdelingshoofd van VAG. En dan is de dag grotendeels weer voorbij. En tuurlijk mijn fractievergadering.