Maandelijks archief: maart 2012

Banken

Proper-Stok komt langs om te praten en ik bereid de raadscommissie van morgen voor. Al is de Vischfontein nog steeds ingepakt; het weer buiten is prachtig lente-achtig! Ik zie onder andere op de Oude Singel, het fraaie Leidse verschijnsel van studentenhuizen die de bank uit de fusie naar buiten slepen. Straks nog naar Oegstgeest voor een overleg met partijgenootjes.

Advertenties

Folks

Een collegevergadering die inclusief een tweetal presentaties 6 uur en 2 kwartier duurt. That’s all Folks!

Buren

Na het clusteroverleg, het voortgangsgesprek over de nota Wonen en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening schuift een bouwer/ontwikkelaar aan tafel om nader kennis te maken. Minerva komt overleggen over de aanstaande herontwikkeling van het naburige complex en ik heb de wekelijkse fractievergadering. Een rustige maandag.

Rooien

Behalve papier rooi ik nog wat anders. En wel in de schooltuinen bij Matilo met een klas van het ID College, dat andere ROC in de stad. Dit alles in het kader van NL Doet. Mooi werk.

Rapenburg

Een binnenstadshotel dat past bij de allure van het Rapenburg. Zoiets mist Leiden. Het monumentale complex aan het Rapenburg/Pieterskerkhof is met die bedoeling te koop gezet. Dat leverde een ontwikkelaar en een plan op. Ik ben aanwezig bij de perspresentatie van Hillgate over hun plannen. Ziet er goed uit. Een aanwinst voor de binnenstad.

De Raad van Bestuur van Portaal komt langs om te praten over hun ondernemingsplan. Fred schuift aan in verband met zijn concept van de Investeringsagenda 2025. Ik heb een radio-interview, clusteroverleg, de stuurgroep Aalmarkt vergadert waarin wij tevreden constateren dat de uitvoering lekker op koers ligt, de jaarrekening wordt besproken, wij verdiepen ons in de twee ondergrondse parkeergarages waarbij de laatste punten worden besproken zodat over enkele weken het Kaderbesluit er is, en na een deels voedzame maaltijd van Mac en een korte fractievergadering vergadert de gemeenteraad. Ik heb geen agendapunten dus ik werk al wat mappen weg en frequenteer de wandelgangen.

Woningbeheer

De ochtend begint goed met een sessie met het projectteam Lammenschanspark waarin de belangrijkste aspecten van dit bouwproject de revue passeren. Het loopt lekker. Ik schuif aan bij het overleg dat Robert heeft met de Sleutels over zijn ringweg. En werk ondertussen veel weg en ik verdiep me weer eens in het dossier Woningbeheer. Alleen de zxe8xe8r, zxe8xe8r trouwe lezertjes van deze log kunnen zich dat nog herinneren.

Het is een mooie casus uit de eerste dagen dat ikxa0collegelid was. De Masterclass van de VVD-Kamercentrale Zuid-Holland Noord is op bezoek in Leiden. Exe8n onderdeel van hun programma is de gemeenteraad en een bijbehorend simulatiespel aan de hand van een casus. Paul en ik verzorgen dat voor deze 12 liberale talenten. Ze doen het erg goed!

Gebeld

Een collegevergadering die ongetwijfeld uren en kwartieren duurt maar deze keer mis ik hem in verband met prive-omstandigheden, triest. Mijn IBS-dienst zit er weer op; ik ben vier keerxa0gebeld waarvan twee keer ’s nachts en een keer onder de douche. ’s Avonds werk ik nog boven een maaltijd van Bocconi de achterstanden op het stadhuis weg.