Maandelijks archief: april 2012

Blij

Voor het clusteroverleg komt een raadslid langs om een kwestie te bespreken, overleg ik met de grifie over een besluitvormingsmodel inzake de Investeringsagenda 2025, is er het voortgangsoverleg over de nota Wonen, haal ik een deels voedzame maaltjd bij de Mac, wordt de fractiefoto gemaakt en vergadert de gemeenteraad. Met voor mij op de agenda: twee actualiteitsvragen, het bestemmingsplan Hogewoerd e.o., het bestemmingsplan De Waard, en het bestemmingsplan Aalmarkt-project deel II zijnde het Haarlemmerstraatblok :-), en de MER-beoordeling in verband met de bouw van de campus De Leidse Schans ten behoeve van 200 starters en de huisvesting van de 1900 studenten.

Met de majeure stappen die deze week zijn gezet in het Aalmarkt-project, de grote studentencampus, en de twee parkeergarages gaat deze wethouder met een blij gemoed het reces in.

1000

We bespreken het concept van het PRIL-Perspectief, en dan komen een architect en een eigenaar praten over een lelijk stukje Leiden. Op naar Leiderdorp voor een lunch van de VVD-bestuurders in de regio. Ik spreek de burgervader nog en straks is er de ALV van de VVD afdeling Leiden.
En het college kan het goede nieuws naar buiten brengen. Een solide Kaderbesluit is door ons vastgesteld en als raadsvoorstel gepresenteerd. Twee ondergrondse parkeergarages gaan we de komende jaren bouwen met een capaciteit van 1000 ondergrondse parkeerplaatsen.
Aan de Garenmarkt (400 plekken) en aan de Lammermarkt (600 plekken). Een mooie dag. En in mijn ogen belangrijk voor Leiden. Er wordt geinvesteerd in de ontwikkeling van onze stad.

Kwalitatief xe8n kwantitatief een hele verbetering voor bereikbaar Leiden nuxa0we dit soort parkeergarages gaan bouwen.

Gexefnvesteerd

Een collegevergadering die 6xa0uur en 0 kwartier duurt inclusief een belangrijk investeringsbesluit, hierover later meer. Mijn IBS-dienst zit er weer op; in totaal xe8xe8n aanvraag. Het is bijna reces. Gelukkig maar.

Bereikbaarheidsmanifestie

Na een fractiedag op zaterdag en de VVD-bereikbaarheidsmanifestie met medewerking van TK-lid Charlie Aptroot op het stadhuisplein op zondag, begint vandaag de maandag. Met een overleg over de concept-Investeringsagenda 2025, de gemeentesecretaris komt kletsen, het clusteroverleg, het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, een wethouderspreekuurafspraak, en het stafoverleg Publiekszaken. Als laatste nogxa0het Politiek Cafe met TK-lid Erik Ziengs.


De VVD-bereikbaarheidsmanifestie waarin duurzaamheid en bereikbaarheid hand in hand gingen met onder andere (race)auto’s op biogas enxa0elektriciteit.

Kanjer

Sinds lange tijd heb ik weer eens een clusteroverleg, gevolgd door een wethouderspreekuurafspraak. En dan het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest. Die is deze keer toch wel bijzonder want onze kanjer Wim van der Hoeven is er voor het laatst bij. We gaan hem missen. Ook gezien wat hij voor de stad heeft betekend en gerealiseerd. Na een bespreking met het ID-college ga ik iets leuks doen. De (binnen)stad heeft er decennia lang op moeten wachten maar eindelijk worden er weer eens parkeerplaatsen toegevoegd aan Leiden. De bouw van de Morspoortgarage met 390 plekken is begonnen en ik mag helpen een 1e paal de grond in te heien. De bouw kan je volgen via een webcam trouwens.
Na lekkere maaltijd van Bocconi vergadert de raadscommissie L&B heel kort over onder andere de MER-beoordeling in verband met de bouw van de campus De Leidse Schans ten behoeve van 200 starters en de huisvesting van de 1900 studenten.

Regio

Ik stort me op het papier en al het werk dat gisteren allemaal is blijven liggen. Een oud-politicus komt thee drinken en ik schuif aan bij Robert en de regio over bedrijventerreinen. Verder heb ik het jaarlijkse Notabelendiner en ik bereid de raadscommissie van morgen voor.

Eigendom

Een dinsdag die zoals altijd is gevuld met een collegevergadering. Die duurt 6xa0 uur en 0 kwartier inclusief weer een presentatie. En mijn IBS-dienst is begonnen. Aan het einde van de middag overhandig ik de sleutels aan de SVK. Ik constateer dat nu, uitgerekend zij, zelfs zij, alle geneugten van het eigendomsrecht mogen ervaren…

Kennisstad

De ontwikkelcombinatie licht de bouwplannen van de studentencampus uitvoerig toe aan het CvB van de UL. Daar ben ik natuurlijk bij aanwezig. De campus is weer een investering in de kennisstad. Verder zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, heb ik tweemaal een wethouderspreekuurafspraak en een werkoverleg over de bouw van de campus de Leidse Schans. Als laatste de fractievergadering.

Binnenhof

Een dagje hofstad.

Buurten op Binnenhof en dan terug op het stadhuis onder andere de mappen wegwerken en het NRC te woord staan. En ik ga waarschijnlijk luisteren naar rexfcnist Jan Maarten Slagter.