Idee

Na het clusteroverleg komt het andere ROC in deze stad, het ID College, langs om te praten over hun huisvesting. Ik heb een bespreking over de Investeringsagenda 2025 en de fractievergadering. En vandaag start Lisanne Schoof met haar stage, in het begin nog twee dagen in de week (maandag en donderdag) en daarna full-time. Welkom!