Kanjer

Sinds lange tijd heb ik weer eens een clusteroverleg, gevolgd door een wethouderspreekuurafspraak. En dan het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest. Die is deze keer toch wel bijzonder want onze kanjer Wim van der Hoeven is er voor het laatst bij. We gaan hem missen. Ook gezien wat hij voor de stad heeft betekend en gerealiseerd. Na een bespreking met het ID-college ga ik iets leuks doen. De (binnen)stad heeft er decennia lang op moeten wachten maar eindelijk worden er weer eens parkeerplaatsen toegevoegd aan Leiden. De bouw van de Morspoortgarage met 390 plekken is begonnen en ik mag helpen een 1e paal de grond in te heien. De bouw kan je volgen via een webcam trouwens.
Na lekkere maaltijd van Bocconi vergadert de raadscommissie L&B heel kort over onder andere de MER-beoordeling in verband met de bouw van de campus De Leidse Schans ten behoeve van 200 starters en de huisvesting van de 1900 studenten.