Bereikbaarheidsmanifestie

Na een fractiedag op zaterdag en de VVD-bereikbaarheidsmanifestie met medewerking van TK-lid Charlie Aptroot op het stadhuisplein op zondag, begint vandaag de maandag. Met een overleg over de concept-Investeringsagenda 2025, de gemeentesecretaris komt kletsen, het clusteroverleg, het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, een wethouderspreekuurafspraak, en het stafoverleg Publiekszaken. Als laatste nogxa0het Politiek Cafe met TK-lid Erik Ziengs.


De VVD-bereikbaarheidsmanifestie waarin duurzaamheid en bereikbaarheid hand in hand gingen met onder andere (race)auto’s op biogas enxa0elektriciteit.