Blij

Voor het clusteroverleg komt een raadslid langs om een kwestie te bespreken, overleg ik met de grifie over een besluitvormingsmodel inzake de Investeringsagenda 2025, is er het voortgangsoverleg over de nota Wonen, haal ik een deels voedzame maaltjd bij de Mac, wordt de fractiefoto gemaakt en vergadert de gemeenteraad. Met voor mij op de agenda: twee actualiteitsvragen, het bestemmingsplan Hogewoerd e.o., het bestemmingsplan De Waard, en het bestemmingsplan Aalmarkt-project deel II zijnde het Haarlemmerstraatblok :-), en de MER-beoordeling in verband met de bouw van de campus De Leidse Schans ten behoeve van 200 starters en de huisvesting van de 1900 studenten.

Met de majeure stappen die deze week zijn gezet in het Aalmarkt-project, de grote studentencampus, en de twee parkeergarages gaat deze wethouder met een blij gemoed het reces in.

Advertenties