FHLO

Eerst naar het Gooi en dan is er de stuurgroep Aalmarkt waarin de laatste stand van zaken van het bouwproject wordt besproken. Het 3e en tevens laatste bestemmingsplan wordt doorgeleid richting het college.

Volgend jaar zijn alle drie de deelprojecten in uitvoering. Goed voor de stad. De huurdersorganisatie FHLO komt praten, ik lees een stapel papier en dan is er de Leidse variant van het Roma-beraad.