Maandelijks archief: juni 2012

Bruggetjes

Behalve de gebruikelijke papierstapels op vrijdag nu ook iets leuks.

1. In een woonwijk is een tekort aan parkeerplaatsen.
2. Naast die woonwijk ligt een parkeerterrein. Dat staat bijna altijd leeg.
3. Dus x85

Maar tussen het parkeerterrein en die woonwijk liggen twee slootjes.
Met twee bruggetjes bouwen is dat probleem opgelost. Het heeft een hele tijd geduurd voordat deze simpele oplossing is uitgevoerd maar het is gelukt! Met de buurt, de onderwijsinstellingen en het ziekenhuis open ik de bruggetjes over de Groene Maredijk door de tweede en laatste brugxa0erin te hijsen.

Nu kunnen bezoekers van het Diaconessenziekenhuis, de onderwijsinstellingen, en het Houtkwartier daar gemakkelijk hun auto parkeren.

Symposium

Na het clusteroverleg komt stadsstedenbouwer Maarten Schmitt buurten en dat levert ook mij weer inspiratie op. In het najaar spreek ik op een symposium van Stedenbaan en ter voorbereiding daarvan heb ik een overleg met hen.

Vervolgens schuiven een afdelingshoofd en later een concerndirecteur aan, en als laatste een wethouderspreekuurafspraak. En tussendoor heel veel ander werk; hetxa0is druk.

Universiteitsstad

Een volle dinsdag met een collegevergadering die 7 uur en 0 kwartier duurt. Maar dat is dan wel inclusief een tweetal presentaties en een gezamenlijke lunch met het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Want, zo we iets zijn, zijn we een universiteitsstad.

Controle

Even op en neer naar Den Haag om bij te kletsen met Anne op het Binnenhof, danxa0het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en het clusteroverleg. Een pandcontrole, daarover later meer, valt uit dus ik kan wat ander werk doen en alsxa0laatste is er nog de fractievergadering.

Hijsen

Na het clusteroverleg en een wethouderspreekuurafspraak, komt men praten over een bouwmarkt en dan ga ik hijsen. CDA-raadslid Arjen Bonestroo heeft me uitgenodigd om een brug te bekijken en met name, te hijsen. De brug was eigenlijk permanent onbruikbaar als je er onderdoor wilde varen. De problemen zijn nu gerepareerd en dus kan ie feestelijk worden geopend!

x92s Middags en x92s avonds vergadert de raadscommissie R&R over de jaarrekening, de PRIL-jaarrekening, de perspectiefnota en het PRIL-perspectief.

Visies

Ik begin de ochtend met een wethouderspreekuurafspraak maar dan op locatie en onder genot van koffie. Vervolgens vergadert de stuurgroep Kooiplein en ik heb een afspraak met de Raad van Bestuur van Portaal. We bespreken de stand van zaken. Het is een zorgelijke situatie voor alle corporaties in Nederland. Ik neem waar dat de sector de problemen aanpakt en oplossingen zoekt. De woningmarkt in Nederland, zowel huur als koop, zal nog jaren onzekerheden kennen. Hoe daarmee om te gaan en tegelijkertijd na te denken over de woonopgaven in het volgende decennium? Op korte en middellange termijn zet Leiden in op het realiseren van alle plannen die al in de pijplijn zitten. Gelukkig zijn die waarschijnlijk nog wel te financieren. Voor de langere termijn moeten we ons gaan buigen over kansen in de Leidse huisvestingsmarkt en daarop een visie ontwikkelen. Henry Meijdam komt buurten en ik ben aanwezig bij de slotmanifestatie en presentatie van de 10 visies door de deelnemers van het Leids architecten netwerk eLAN.

Haring

Een collegevergadering die 3 uur en 2 kwartier duurt inclusief een lunch, mxe8t nieuwe haring voor de liefhebber. De rest van de middag gebruik ik voor ander werk.

Kring

Na het clusteroverleg, een tweetal wethouderspreekuurafspraken en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening schuif ik aan bij de Leerkring. Een onderdeel van dit opleidingstraject voor (nieuwe) medewerkers is een toelichting door een raadslid (in dit geval Pieter Kos) en een wethouder (ondergetekende) over hoe zij aankijken tegen de ambtelijke organisatie, deze beleven en hoe de samenwerking tussen de raad, de stad en de ambtenarij is/zou moeten zijn. Deze keer geef ik mijn kijk op de zaken. Ze stellen goede en leuke vragen die voer bieden tot discussie, het leveren van argumenten, en het aanscherpen van gedachten. Altijd leuk om dit onderdeel te verzorgen. Verder nog wat ander werk en dan is er de fractievergadering.