Zeezijde

Na het clusteroverleg komt de gemeentesecretaris buurten en dan het hoofd ruimtelijke ordening. Vervolgens zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor enxa0daarna schuift een projectleider aan. Hij gaat over strategische ambtelijke huisvesting en schrijft een voorstelxa0over de bouw van een nieuw stadskantoor.
Dan op de fiets naar het plein aan de zeezijde van het station. Aldaar bekijk ik samen met de projectleider en een duo-raadslid de huidige en de mogelijk toekomstige situatie van het plein. Vervolgens stort ik me op de beantwoording van de technische vragen overxa0de jaarrekening, de pril-rekening, het pril-perspectief, en de perspectiefnota. En ik mag spreken op het politiek cafe van de VVD Leiden :-).

Advertenties