Spa

Na het clusteroverleg, een wethouderspreekuurafspraak, een sessie over auditonderzoeken,xa0heb ik een vergadering over de Meelfabriek, een bespreking over Kooiplein en een periodiek overleg met de burgervader. x92s Middags al begint de raadsvergadering die in het teken staat van de algemene beschouwingen over de perspectiefnota.


In zox92n spa enxa0fitness ga misschien zelfs xeck nog wel sporten ;-).

Advertenties