Braassem

Na het clusteroverleg heb ik drie stafoverleggen achter elkaar: Leiden-Noord/Zuidwest, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Vervolgens bel ik met Kaag en Braassem over polders en dan rest mij nog de fractievergadering.

Advertenties