Bezoekje

Eerst clusteroverleg en dan een ambtelijk vooroverleg in verband met een stuurgroepvergadering. Vervolgens breng ik met Jolanda een bezoekje in Amsterdam. x92s Middags en x92s avonds vergadert de raadscommissie L&B over onder andere de jaarrekening en de perspectiefnota.

Advertenties