Kring

Na het clusteroverleg, een tweetal wethouderspreekuurafspraken en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening schuif ik aan bij de Leerkring. Een onderdeel van dit opleidingstraject voor (nieuwe) medewerkers is een toelichting door een raadslid (in dit geval Pieter Kos) en een wethouder (ondergetekende) over hoe zij aankijken tegen de ambtelijke organisatie, deze beleven en hoe de samenwerking tussen de raad, de stad en de ambtenarij is/zou moeten zijn. Deze keer geef ik mijn kijk op de zaken. Ze stellen goede en leuke vragen die voer bieden tot discussie, het leveren van argumenten, en het aanscherpen van gedachten. Altijd leuk om dit onderdeel te verzorgen. Verder nog wat ander werk en dan is er de fractievergadering.