Visies

Ik begin de ochtend met een wethouderspreekuurafspraak maar dan op locatie en onder genot van koffie. Vervolgens vergadert de stuurgroep Kooiplein en ik heb een afspraak met de Raad van Bestuur van Portaal. We bespreken de stand van zaken. Het is een zorgelijke situatie voor alle corporaties in Nederland. Ik neem waar dat de sector de problemen aanpakt en oplossingen zoekt. De woningmarkt in Nederland, zowel huur als koop, zal nog jaren onzekerheden kennen. Hoe daarmee om te gaan en tegelijkertijd na te denken over de woonopgaven in het volgende decennium? Op korte en middellange termijn zet Leiden in op het realiseren van alle plannen die al in de pijplijn zitten. Gelukkig zijn die waarschijnlijk nog wel te financieren. Voor de langere termijn moeten we ons gaan buigen over kansen in de Leidse huisvestingsmarkt en daarop een visie ontwikkelen. Henry Meijdam komt buurten en ik ben aanwezig bij de slotmanifestatie en presentatie van de 10 visies door de deelnemers van het Leids architecten netwerk eLAN.