Maandelijks archief: juni 2012

Aftellen

Nog drie weken en dan is het reces. Het aftellen begint.

Er is een leuk en informatiefxa0filmpje gemaakt over het bouwproject Aalmarkt:

Bezoekje

Eerst clusteroverleg en dan een ambtelijk vooroverleg in verband met een stuurgroepvergadering. Vervolgens breng ik met Jolanda een bezoekje in Amsterdam. x92s Middags en x92s avonds vergadert de raadscommissie L&B over onder andere de jaarrekening en de perspectiefnota.

Erfgoed

Mijn agenda biedt gelukkig vandaag wat ruimte want ik heb de nodige uren nodig om de vergaderingen van de raadscommissies L&B en R&R voor te bereiden. En bijxa0het reguliere overleg tussen de Erfgoedkoepel en Jan-Jaap schuif ik aan om enkele projecten (stationsgebied, de twee parkeergarages en de Aalmarkt) toe te lichten.

Bestuurskracht

Een collegevergadering die 6 uur en 2 kwartier duurt maar met een lunch metxa0de collega-bestuurders uit de Leidse regio overxa0de meting van de kracht van het bestuur van onze stad.xa0De Meelfabriek komt langs om te praten over de verbouwing en ik heb een dinervergadering met bestuurders van de provincie en de regio over die ene polder. Daarna werk ik de achterstand van vandaag nog weg.

Braassem

Na het clusteroverleg heb ik drie stafoverleggen achter elkaar: Leiden-Noord/Zuidwest, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Vervolgens bel ik met Kaag en Braassem over polders en dan rest mij nog de fractievergadering.

Spa

Na het clusteroverleg, een wethouderspreekuurafspraak, een sessie over auditonderzoeken,xa0heb ik een vergadering over de Meelfabriek, een bespreking over Kooiplein en een periodiek overleg met de burgervader. x92s Middags al begint de raadsvergadering die in het teken staat van de algemene beschouwingen over de perspectiefnota.


In zox92n spa enxa0fitness ga misschien zelfs xeck nog wel sporten ;-).

VNG

Een korte collegevergadering van 0 uur en 3 kwartier in verband met het jaarlijkse VNG-congres. En dat congresxa0is zeker voor mij om meerdere redenen een gezellig en nuttig samenzijn. En mijn IBS-dienst van de afgelopen twee weken zit er bijna op; tot nu toexa0twee aanvragen.

Zeezijde

Na het clusteroverleg komt de gemeentesecretaris buurten en dan het hoofd ruimtelijke ordening. Vervolgens zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor enxa0daarna schuift een projectleider aan. Hij gaat over strategische ambtelijke huisvesting en schrijft een voorstelxa0over de bouw van een nieuw stadskantoor.
Dan op de fiets naar het plein aan de zeezijde van het station. Aldaar bekijk ik samen met de projectleider en een duo-raadslid de huidige en de mogelijk toekomstige situatie van het plein. Vervolgens stort ik me op de beantwoording van de technische vragen overxa0de jaarrekening, de pril-rekening, het pril-perspectief, en de perspectiefnota. En ik mag spreken op het politiek cafe van de VVD Leiden :-).