Variant

Na het clusteroverleg zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, bespreek ik een voorstel voor de bouw op het Rijnsburgerblok, zit ik het stafoverleg Publiekszaken voor, komt de Hogeschool buurten, heb ik de fractievergadering en de Leidse variant van het Romaberaad.