leIDen

Na het clusteroverleg komt een directeur langs om een idee te polsen en dan mag ik een handtekening zetten. Het ID College koopt het Rijnlandblok en gaat dit complex tussen de Breestraat en de Boommarkt herontwikkelen. De Breestraat en Boommarkt worden erg verfraaid en verlevendigd; deze functie, ook in de plint, zal een toevoeging zijn. Zij investeren in onderwijs en dat past in deze kennisstad.

Ik zit het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest voor, neem afscheid van Lisanne die echt een erg goede stagiaire is geweest bij Jolanda en mij. En dan begint de tweede raadsvergadering van deze week, met onder andere op de agenda: het PRIL-perspectief en de Perspectiefnota.