Maandelijks archief: augustus 2012

2018

Na het clusteroverleg werk ik mee aan een filmpje in het kader van de afsluiting van het project x93Willem de Zwijgerlaanx94. Die mega-klus is bijna klaar. Op tijd en binnen budget. Een grote stap voorwaarts voor de leefbaarheid van Noord xe8n voor de bereikbaarheid van Leiden. Samen met Robert heb ik bestuurlijk overleg met het LUMC over het stationsgebied en de realisatie van het nieuwe busstation aan de zeezijde van CS. Terug op het stadhuis spreek ik met de ambtelijke top over wat in mijn ogen de Stedelijke Prioriteiten 2018 zijn en hoe in samenhang de gemeente hieraan moet gaan werken. Ik kan er een dozijn bedenken. Deze tijd vraagt ook om scherpe keuzes, een focus, en willen wij dat over zes jaar deze prioriteiten in realisatie zijn of gaan, dan moeten we er nxf9 al aan gaan sleuren. Regeren is vooruitzien tenslotte. Realiseren ook. Na een kort college-intermezzo en een goede maaltijd van Eazie vergadert de raadscommissie R&R weer voor het eerst in dit politieke jaar. Een volle agenda met het horen van insprekers over enkele (bestemmings)plannen, een raadsvoorstel om Wonen boven Winkels uit te voeren, de herinrichting van het Haagwegkwartier, en het Kaderbesluit over de herontwikkeling van het Stationsgebied.

Long time

Ik bel met Delft en dan long time no see. De zxe8xe8r trouwe lezertjes van deze log kennen hem nog wel: Maarten Brakema. Journalist van de Haagsche Courant en dan met name van de Haagse politiek, heeft een nieuwe baan en wel bij RTV West. Alle reden om weer eens bij te kletsen. Robert Strijk zoekt nog vele miljoenen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen en consulteert ter voorbereiding van de begrotingsretraite. Henri Lenferink is terug in de stad en dus na anderhalve week loco-burgemeesterschap kan ik hem alle rampencommunicatieinstrumenten teruggeven. De directeuren van DUWO en SLS komen hun voorgenomen fusie toelichten. Even iets anders en dan ga ik de raadscommissie van morgen voorbereiden onder genot van een heerlijke maaltijd van Bocconi.

Woonstad

En de 1e collegevergadering van dit jaar zit er ook weer op. Inclusief twee presentaties duurde ie wel weer 5 uur en 0 kwartier. Mijn IBS-dienst van anderhalve week zit er op, met in totaal vier aanvragen; en ikxa0mag de persbriefing verzorgen alvorens, sinds lange tijd, een deels gezonde maaltijd van de Mac te consumeren.
In het Leids Volkshuis is een informatiebijeenkomst over de nota Wonen. Deze nota ligt tot 7 september in de inspraak. Terwijl de opgaven voor de Nederlandse en Leidse woningmarkt steeds groter en lastiger worden, nemen de mogelijkheden tot ingrijpen en sturing eerder af dan toe. In die situatie willen wij nietteminxa0vraag en aanbod van woningen beter met elkaar in balans brengen, zorgen voor meer kwaliteit, en voor voldoende aanbod voor woningzoekenden die niet op de particuliere markt terecht kunnen. Zodat Leiden ook in de toekomst een aantrekkelijke woonstad blijft. Wij zijn benieuwd naar reacties, suggesties en ideexebn.

Bak

Zo, het reces is voorbij, jammer genoeg. Het was heerlijk!
De politiek in Leiden begint officieel weer deze week. Dat was al te merken in de mailbox de laatste dagen. Vanaf vandaag vol aan de bak weer. Er is nog genoeg te doen in de stad.

Na het clusteroverleg komt de gemeentesecretaris langs en dan heb ik een wethouderspreekuurafspraak. Vervolgens iets anders. En Leiden krijgt een groep Nederlanders bij. Ik mag als loco-burgemeester de naturalisatieceremonie verzorgen. Ik zie veel trotse gezichten.

x92s Avonds is er de eerste fractievergadering van dit nieuwe, politieke jaar.