Woonstad

En de 1e collegevergadering van dit jaar zit er ook weer op. Inclusief twee presentaties duurde ie wel weer 5 uur en 0 kwartier. Mijn IBS-dienst van anderhalve week zit er op, met in totaal vier aanvragen; en ikxa0mag de persbriefing verzorgen alvorens, sinds lange tijd, een deels gezonde maaltijd van de Mac te consumeren.
In het Leids Volkshuis is een informatiebijeenkomst over de nota Wonen. Deze nota ligt tot 7 september in de inspraak. Terwijl de opgaven voor de Nederlandse en Leidse woningmarkt steeds groter en lastiger worden, nemen de mogelijkheden tot ingrijpen en sturing eerder af dan toe. In die situatie willen wij nietteminxa0vraag en aanbod van woningen beter met elkaar in balans brengen, zorgen voor meer kwaliteit, en voor voldoende aanbod voor woningzoekenden die niet op de particuliere markt terecht kunnen. Zodat Leiden ook in de toekomst een aantrekkelijke woonstad blijft. Wij zijn benieuwd naar reacties, suggesties en ideexebn.