2018

Na het clusteroverleg werk ik mee aan een filmpje in het kader van de afsluiting van het project x93Willem de Zwijgerlaanx94. Die mega-klus is bijna klaar. Op tijd en binnen budget. Een grote stap voorwaarts voor de leefbaarheid van Noord xe8n voor de bereikbaarheid van Leiden. Samen met Robert heb ik bestuurlijk overleg met het LUMC over het stationsgebied en de realisatie van het nieuwe busstation aan de zeezijde van CS. Terug op het stadhuis spreek ik met de ambtelijke top over wat in mijn ogen de Stedelijke Prioriteiten 2018 zijn en hoe in samenhang de gemeente hieraan moet gaan werken. Ik kan er een dozijn bedenken. Deze tijd vraagt ook om scherpe keuzes, een focus, en willen wij dat over zes jaar deze prioriteiten in realisatie zijn of gaan, dan moeten we er nxf9 al aan gaan sleuren. Regeren is vooruitzien tenslotte. Realiseren ook. Na een kort college-intermezzo en een goede maaltijd van Eazie vergadert de raadscommissie R&R weer voor het eerst in dit politieke jaar. Een volle agenda met het horen van insprekers over enkele (bestemmings)plannen, een raadsvoorstel om Wonen boven Winkels uit te voeren, de herinrichting van het Haagwegkwartier, en het Kaderbesluit over de herontwikkeling van het Stationsgebied.