Maandelijks archief: september 2012

Gratis

Na het clusteroverleg heb ik twee wethouderspreekuurafspraken, een korte collegevergadering en dan is het feest. Sinds decennia worden er weer eens parkeerplaatsen toegevoegd aan de stad.

De Morspoortgarage is klaar!
Er is jaren over gepraat, de bouw duurde slechts een paar maanden, en over een paar weken is ie omhuld in een grasgroene deken. Maar nu glanst het staal van dit parkeerpaleis voor de rijdende koe.
Met veel plezier verricht ik de openingshandeling. Ik rijd met een electrische auto door een groot papier, de garage in.

De komende week kunnen de Leidenaars, de inwoners van onze regio en de bezoekers van het Leidens Ontzet deze garage van hoge kwaliteit ontdekken en wel helemaal gratis !!!

En verder haal ik een goede maaltijd bij Bocconi en x92s avonds vergadert de raadscommissie L&B.

Bouwstromen

Ax0bfdelingshoofd Pieter van Straaten komt buurten en bijpraten. Ik heb de stuurgroepvergadering van de Aalmarkt waarin hoofdzakelijk de bouwstromen en x96activiteiten in de deelprojecten worden besproken. Het loopt lekker. De VVD-wethouders uit Holland-Rijnland komen op bezoek, we lunchen en bespreken de (actuele) liberale politiek in de regio. Raadslid x92t Hart komt praten over publieksparticipatie en de dag besluit ik met een extra vergadering. En ik lees een mail met goed nieuws. Soms werk je al maanden in stilte aan iets voor de binnenstad en dan lukt x92t toch. Genieten.

2085

Een collegevergadering die voor mij 3 uur en 0 kwartier duurt en dan ga ik naar Oegstgeest. B&W stelt het bestemmingsplan van De Leidse Schansxa0vast en dat is goed nieuws waar ik erg blij mee ben. Met De Leidse Schans worden 1885 eenheden/kamers voor studenten en 200 starterswoningen gerealiseerd. Start bouwxa0in het voorjaar van 2013. Een grote stap voorwaarts voor de universiteitsstad Leiden.

1000

Een leuk onderwerp om de week mee te beginnen: parkeergarages. De 2 ondergrondse parkeergarages met 1000 plaatsen moeten gebouwd gaan worden. En in 2013 moeten de bestemmingsplanprocedures en de aanbesteding starten; dus nog even doorwerken. Verder zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, zijnxa0er het clusteroverleg en het stafoverleg Publiekszaken, komt de Raad van Bestuur van Ymere langs en heb ik de wekelijkse fractievergadering.

Fietsenkelder

Na het Leids Platform Wonen en het clusteroverleg neem ik een kijkje op de bouwplaats van de Aalmartkt waar ze druk bezig zijn met de sloop van de hoekpanden, de herontwikkeling van V&D, en het uitgraven van de grote fietsenkelder. Indrukwekkend.

De achterkant van de Vxf6gele-panden die plaats maken voor de Sting.


De sloop van dit pand is in volle gang, over paar maanden is een groot deel van de Mandenmakerssteeg geamoveerd in verband met nieuwbouw.


Middenin het bouwblok, de achterkant van V&D, zijn de sloopwerkzaamheden al ver gevorderd.


De kelders onder het V&D-blok worden uitgegraven zodat de fietsenstalling voor 1000 fietsen er kan komen.

Ik bereid de commissie voor, haal ik een goede maaltijd bij Bocconi en dan vergadert de raadscommissie R&R over veel punten: het projectbesluit Morsweg en de gemeentegarantie, (g)een nadeelcompensatie, het bestemmingsplan Noordwest, het beeldkwaliteitsplan Houtkwartier, het bouwplan Dieperhout, de structuurvisie Binnenstad, de bouwverordening, en het kaderbesluit voor de herontwikkeling van het stationsgebied.

Haagse Campus

In mijn agenda zitten teveel afspraken en reserveringen tegelijkertijd, dat wordt kiezen. Maar we beginnen met een vergadering van de stuurgroep Kooiplein. Dan spreek ik met enkele betrokken wijkbewoners van Transvaal. Op naar de opening van dexa0Haagse Campus van de Leidse Universiteit door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. Het is een mooi complex geworden in de binnenstad.

Prinsjesdag

Een overzichtelijk dagje vandaag op Prinsjesdag 2012. Allereerst de B&W-vergadering die 5 uur en 0 kwartier duurt, wat ander werk, een deels gezonde maaltijd van de Mac, de Leidse variant van het Roma-beraad en de raadsvergadering. Hopelijk kan ik straks nog op TV een deel van Prinsjesdag terugzien; altijd een feest deze dag.

Das

Een leuk clusteroverleg dat mij de das omdoet ;-). Daarna heb ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en komt de stichting langs met de gelijkluidende naam als onderstaande filosoof.

Vervolgens de centrummanager, en de rest van deze dag is voor mijn fractie en de Leidse variant van het Roma-beraad. Ik zie in de statistieken dat mijn weblog de laatste dagen meer lezertjes trekt, de verklaring laat zich raden.

Lammenschans-driehoek

Na het clusteroverleg bespreek ik de stedenbouwkundige schets voor de Lammenschans-driehoek, is er een vooroverleg Kooiplein en dan moet ik mijn agenda omgooien in verband met de politieke actualiteit. Na een goede maaltijd van de Eazie vergadert de gemeenteraad zo dadelijk over oa de herinrichting van het Haagwegkwartier, de eindrapportage Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuid West, de digitalisering van het bouwarchief, en het raadsvoorstel om meer woningen boven winkels te realiseren.

Stemmen

Natuurlijk ga ik allereerst stemmen en vanzelfsprekend op lijst 1, de VVD. Mijn eerste afspraak is met een ontwikkelaar, dan een telefonische voorbereiding, een overleg met de burgemeester, een interview met een expert over woningbouwaantallen, Portaal komt praten, zo ook Trudy Kwik, en zo ook betrokken buurtbewoners uit het kwartier. De laatste uren van deze woensdag zijn voor de uitslagen van de Tweede Kamer-verkiezingen. Spannend!