Io vivat

Zaterdagochtend hebben staatssecretaris Fred Teeven, 8 Kamerleden, 9 kandidaat-Kamerleden xe8n de VVD Leiden campagne gevoerd op de Leidse Markt. Erg leuk om te doen. Het academisch jaar begint weer. Een mooi moment om als Taskforce Studentenhuisvesting bijeen te komen om de kamernood te bestrijden.
De projectleider huisvesting komt praten over het voorstel van Roos voor de bouw van het nieuwe Stadskantoor, er is clusteroverleg, ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor en dan naar de Pieterskerk om de officixeble opening van het academisch jaar bij te wonen.

Het Io Vivat galmt door de Pieterskerk. x92s Avonds frequenteer ik de fractievergadering.