Fietsenkelder

Na het Leids Platform Wonen en het clusteroverleg neem ik een kijkje op de bouwplaats van de Aalmartkt waar ze druk bezig zijn met de sloop van de hoekpanden, de herontwikkeling van V&D, en het uitgraven van de grote fietsenkelder. Indrukwekkend.

De achterkant van de Vxf6gele-panden die plaats maken voor de Sting.


De sloop van dit pand is in volle gang, over paar maanden is een groot deel van de Mandenmakerssteeg geamoveerd in verband met nieuwbouw.


Middenin het bouwblok, de achterkant van V&D, zijn de sloopwerkzaamheden al ver gevorderd.


De kelders onder het V&D-blok worden uitgegraven zodat de fietsenstalling voor 1000 fietsen er kan komen.

Ik bereid de commissie voor, haal ik een goede maaltijd bij Bocconi en dan vergadert de raadscommissie R&R over veel punten: het projectbesluit Morsweg en de gemeentegarantie, (g)een nadeelcompensatie, het bestemmingsplan Noordwest, het beeldkwaliteitsplan Houtkwartier, het bouwplan Dieperhout, de structuurvisie Binnenstad, de bouwverordening, en het kaderbesluit voor de herontwikkeling van het stationsgebied.