Maandelijks archief: september 2012

Korte

Aangezien we gisteren al de begrotingsretraite konden afronden, hebben we vandaag maar een korte B&W-vergadering van 2 uur en 2 kwartier. Dat geeft tijd om ander werk dat was blijven liggen, weg te werken. En ik ga kijken in een straat waarover ik een wethouderspreekuurafspraak had.

Zoek

Het college is het grootste deel van deze dag op retraite om te zoeken naar miljoenen teneinde de meerjarenbegroting 2013 en verder sluitend te krijgen.

Vaart

Na het clusteroverleg heb ik een interview over de realisatie van de Aalmarkt inclusief de bouw van de laatste delen van dit project. Het loopt goed. Met actieve wijkbewoners in Zuidwest wandel ik door de wijk om het beheer van de openbare ruimte te inspecteren; de gemeente laat hier nog wat steken vallen. Ik maak kennis met de projectleider van de Waag en dan zit ik het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest voor. Na een wethouderspreekuurafspraak vergadert de stuurgroep over de bouw van de studentencampus. De vaart zit er in.

Bouwrijp

De bouwweg is net klaar, de sloop van veel panden is in volle gang en het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Zodat volgend jaar kan worden begonnen met de bouw van de grote studentencampus De Leidse Schans. Ondertussen kunnen op het terrein waar de campus de komende jaren wordt gebouwd, 65 studenten tijdelijk wonen. Dat is de kamernood dubbel bestrijden. De STW Nederland heeft een leegstaandxa0complex kunnen ombouwen tot studenteneenheden. Heel mooi. De studenten zijn er recent ingetrokken. Ik mag x91meehelpenx92 met de sloop van de panden en het bouwrijp maken van het terrein. Leuk vak hxe8. Daarna ga ik met de collegax92s van Oegstgeest in het beleidsteam oefenen op GRIP 3-situaties . Rampenoefening dus als loco-burgemeester. Als laatste ga ik aan de slag als lid van de raad van advies van de PKvV.

Campagnetijd

Het voltallige college vergadert en dat duurt 5 uur en 0 kwartier inclusief een presentatie over dat bouwplan.xa0Verder heb ik het Sauvage-beraad en ik bezoek het politiek cafxe9 waarbij Ard van der Steur de hoofdrol speelt. Best leuk die campagnetijd!

Io vivat

Zaterdagochtend hebben staatssecretaris Fred Teeven, 8 Kamerleden, 9 kandidaat-Kamerleden xe8n de VVD Leiden campagne gevoerd op de Leidse Markt. Erg leuk om te doen. Het academisch jaar begint weer. Een mooi moment om als Taskforce Studentenhuisvesting bijeen te komen om de kamernood te bestrijden.
De projectleider huisvesting komt praten over het voorstel van Roos voor de bouw van het nieuwe Stadskantoor, er is clusteroverleg, ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor en dan naar de Pieterskerk om de officixeble opening van het academisch jaar bij te wonen.

Het Io Vivat galmt door de Pieterskerk. x92s Avonds frequenteer ik de fractievergadering.