Maandelijks archief: oktober 2012

Agglomeratie

Ik telefoneer met de kerk, heb een wethouderspreekuurafspraak, een lunchvergadering over een studentenpas, word gexefnterviewd door een journaliste van het NRC en dan vergezel ik Robert in het overleg met de collegax92s Zilverentant en Wassenaar te Leiderdorp over de oostelijke/westelijke ringweg en de (on)bereikbaarheid van deze agglomeratie.

GS

De B&W-vergadering inclusief een bezoek van GS van Zuid-Holland aan deze Rijnstad, duurt voor mij 4 uur en 1 kwartier. En x92s middags begint de vergadering van de raadscommissie L&B over onder andere de begroting van de 2013.

31

Ik heb het gezellige clusteroverleg en dan komt een bioscoopexploitant van buiten de regio praten over investeringsmogelijkheden in Leiden. Ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, is er het reguliere overleg met Bouwend Nederland, schuift Platform 31 aan tafel en woon ik de fractievergadering bij.

Driehoek

Na het clusteroverleg heb ik een wethouderspreekuurafspraak over handhavingskwesties en is er een vergadering over het ontwikkelplan ten aanzien van de Lammenschansdriehoek Oost. Hiermee wordt het gebied tussen de Lammenschansweg, de Kanaalweg en het spoor bedoeld. Dit gebied is zo’nxa019 hectare groot. Naast het stationsgebied is dit de andere, belangrijke ontwikkellocatie van Leiden.
Met het ROC en de aanstaande bouw van de studentencampus ondergaat dit gebied een gedaanteverandering. Daarom denken we na over de verdere transformatie en herontwikkeling van de rest van die driehoek zoals de zijkanten aan de Lammenschansweg en de Kanaalweg, het nog bestaande kantorenparkje en het resterende middengebied. Middels een ontwikkelplan willen we pand- en grondeigenaren stimuleren xe8nxa0de ruimte bieden om te gaan (ver) bouwen in dit stedelijk milieu. De dag sluit ik af met een bijeenkomst in het kader van de afsluiting van het WOP Zuidwest.

Slam dunk

Deze dag heb ik meerdere wethouderspreekuurafspraken. Na de stuurgroep Rijnsburgerblok waarin de ontwikkelcombinatie OVG/Syntrus Achmea hun bouwplan met medewerking van architectenbureau Neutelings Riedijk tussentijds toelicht; komen achtereenvolgens een woningverhuurder, een ondernemer en een wijkbewoonster langs voor een gesprek.
En dan ga ik sporten, ja, ja, lezertje, u leest het goed. Ik ga sporten. En wel met de raadsleden Stxe9phanie Bakker (GrL) en Moniek van Sandick (CDA), kinderen van de BSO de Pollewop en mascotte Birdie van ZZ Leiden. In afwachting van het definitieve basketbalveld in 2013 heeft Nieuw Leyden nu een tijdelijk basketbalveld gekregen zodat er wel gespeeld en gesport kan worden door de jeugd. En vanmiddag is de feestelijke opening daarvan. Ook ik zoek de basket op voor een slam dunk ;-).

Dan naar het hoofdkantoor van de Shell voor een bijeenkomst van de Alumnikring Den Haag van de RUG met lezingen over Dode Zeerollen en nanobuisjes. In Den Haag eo zijn nog veel oud-studenten van de Rijksuniversiteit Groningen te vinden die een band koesteren met hun Alma Mater.

Espresso

Een druk weekje. Als eerste de collegevergadering die 4 uur en 3 kwartier duurt, ik drink een straf maar lekker kopje espresso bij Frank,xa0spring op de fiets om ergens ter plekke te kijken, werk wat weg, en dan dexa0R&R-raadscommissievergadering die al om vier uur begint. Op de agenda staan twee rondvragen, de begroting 2013,xa0het derde en tevens laatste deel-bestemmingsplan van de Aalmarkt, en het bestemmingsplan Lammenschanspark ten behoeve van de grote studentencampus De Leidse Schans.

Voorbij

Het reces is voorbij en dat is te merken op mijn bureau. Ondanks het werk gisteren moet ik vandaag nog veel mappen wegwerken en verder heb ik het clusteroverleg, een bespreking over het stationsgebied, zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor en rest mij heden de fractievergadering. Weinig nieuws helaas voor deze log.