Duinen

Na het clusteroverleg komt Walter van Peijpe praten, draag ik de openbare orde + instrumenten weer over aan Henri en reis ik af naar de oh, oh, mooie stad achter de duinen om op het Binnenhof te kletsen met Kamerlid Betty de Boer. Terug op het stadhuis de achterstanden wegwerken, een deels voedzame maaltijd halen bij de Mac en dan een vergadering van de raadscommissie R&R over twee rondvragen, bestemmingsplannen, het horen van zienswijzen bij de bestemmingsplannen Aalmarkt-3 en de studentencampus De Leidse Schans, de verkoop van Aalmarkt-panden aan de ontwikkelaar middels een cv, en een bouwplan aan de Morsweg van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren inclusief garantie.

Advertenties