WSW

Na het clusteroverleg bespreken we de inspraakreacties op de Nota Wonen. Vervolgens heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken. Aansluitend komt een niet geheel onbekend bedrijf praten over een nieuwe vestiging in de stad. En na een deels voedzame maaltijd van de Mac heeft dexa0raadscommissie R&R een informatiebijeenkomst van de gemeente, Portaal en het WSW over garanties, en als laatste de fractievergadering.