Stationsgebied

De stuurgroep Lammenschanspark vergadert over de studentencampus, het plein en de Lammenschans-driehoek. Ik heb het clusteroverleg, spreek loco-secretaris Rien, werk papier en mappen weg, en overleg met de voorzitter van Augustinus. Bij Bocconi haal ik een lekkere maaltijd. Samen met Paul en Jaap ontvang ik de nieuwe leden van de VVD afdeling Leiden; weer een hoop talent binnengehaald.

En dan vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda: twee actualiteitsvragen, de structuurvisie Binnenstad, de Bouwverordening, het Bestemmingsplan Noordwest, het Beeldkwaliteitsplan Houtkwartier, het Kaderbesluit Stationsgebied met het stedenbouwkundig plan van MAXWAN, de oprichting van een CV in verband met de aanstaande verkoop van de Aalmarktpanden, en het projectbesluit Morsweg inclusief garantie.
Met name het Kaderbesluit Stationsgebied is een belangrijk besluit voor de stad. Metxa0enkele moties en een amendement ondersteunt een bijna unanieme gemeenteraad deze ambitieuze stap. Naast de Lammenschans-driehoek is dit de belangrijkste uitleg- of ontwikkellokatie die Leiden de komende 20 jaar heeft.

Een plek waar ruimte wordt geboden aan de verdere groei en ontwikkelingxa0van Leiden!