Voorbij

Het reces is voorbij en dat is te merken op mijn bureau. Ondanks het werk gisteren moet ik vandaag nog veel mappen wegwerken en verder heb ik het clusteroverleg, een bespreking over het stationsgebied, zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor en rest mij heden de fractievergadering. Weinig nieuws helaas voor deze log.