Slam dunk

Deze dag heb ik meerdere wethouderspreekuurafspraken. Na de stuurgroep Rijnsburgerblok waarin de ontwikkelcombinatie OVG/Syntrus Achmea hun bouwplan met medewerking van architectenbureau Neutelings Riedijk tussentijds toelicht; komen achtereenvolgens een woningverhuurder, een ondernemer en een wijkbewoonster langs voor een gesprek.
En dan ga ik sporten, ja, ja, lezertje, u leest het goed. Ik ga sporten. En wel met de raadsleden Stxe9phanie Bakker (GrL) en Moniek van Sandick (CDA), kinderen van de BSO de Pollewop en mascotte Birdie van ZZ Leiden. In afwachting van het definitieve basketbalveld in 2013 heeft Nieuw Leyden nu een tijdelijk basketbalveld gekregen zodat er wel gespeeld en gesport kan worden door de jeugd. En vanmiddag is de feestelijke opening daarvan. Ook ik zoek de basket op voor een slam dunk ;-).

Dan naar het hoofdkantoor van de Shell voor een bijeenkomst van de Alumnikring Den Haag van de RUG met lezingen over Dode Zeerollen en nanobuisjes. In Den Haag eo zijn nog veel oud-studenten van de Rijksuniversiteit Groningen te vinden die een band koesteren met hun Alma Mater.