Driehoek

Na het clusteroverleg heb ik een wethouderspreekuurafspraak over handhavingskwesties en is er een vergadering over het ontwikkelplan ten aanzien van de Lammenschansdriehoek Oost. Hiermee wordt het gebied tussen de Lammenschansweg, de Kanaalweg en het spoor bedoeld. Dit gebied is zo’nxa019 hectare groot. Naast het stationsgebied is dit de andere, belangrijke ontwikkellocatie van Leiden.
Met het ROC en de aanstaande bouw van de studentencampus ondergaat dit gebied een gedaanteverandering. Daarom denken we na over de verdere transformatie en herontwikkeling van de rest van die driehoek zoals de zijkanten aan de Lammenschansweg en de Kanaalweg, het nog bestaande kantorenparkje en het resterende middengebied. Middels een ontwikkelplan willen we pand- en grondeigenaren stimuleren xe8nxa0de ruimte bieden om te gaan (ver) bouwen in dit stedelijk milieu. De dag sluit ik af met een bijeenkomst in het kader van de afsluiting van het WOP Zuidwest.