31

Ik heb het gezellige clusteroverleg en dan komt een bioscoopexploitant van buiten de regio praten over investeringsmogelijkheden in Leiden. Ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, is er het reguliere overleg met Bouwend Nederland, schuift Platform 31 aan tafel en woon ik de fractievergadering bij.